boutros boutros-ghali - az ensz hatodik főtitkára

1922. november 14-én született Egyiptom fővárosában, Kairóban. Tanulmányait az egyik helyi egyetemen kezdte, majd a francia fővárosba költözött, ahol először nemzetközi jogból szerzett Ph.D. fokozatot, majd 1949-ben a Párizsi Politikai Intézeten (Institut d’Études Politiques de Paris) diplomázott nemzetközi kapcsolatokból. 1950-től egészen 1977-ig a Kairói Egyetemen Nemzetközi jog és nemzetközi kapcsolatok tanszékének professzora.

Közben induló politikai pályája Anvar Sadat elnöksége alatt meredeken ívelt felfelé, 1977-től egészen 1991-ig volt Egyiptom külügyminisztere. Jelentős szerepet vállalt az 1979-ben aláírt egyiptomi-izraeli (ún. Camp David-i) békeszerződés előkészítésében. 1991-ben az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) munkatársává nevezték ki, majd 1992. január 1-jén megválasztották a világszervezet hatodik főtitkárává.

Az ENSZ ruandai népirtással kapcsolatos tehetetlensége és passzivitása miatt heves bírálatok kereszttűzébe került. Vádlói azonnali lemondásra szólították fel, miután képtelen volt közbe lépni és megakadályozni a több mint egymillió áldozatot követelő tragikus eseményeket. A Ruandában történtek mellett indulatos kritika érte Ghalit az angolai polgárháború kiújulása, valamint a jugoszláviai véres konfliktus kapcsán tanúsított erőtlensége miatt is. A nemzetközi közösség és maga a közvélemény egy jelentős része is felháborodottan és értetlenül fogadta az ENSZ, illetve a főtitkár körülményességét, mely bizonyíthatóan közrejátszott a délszláv harcok tragikus elhúzódásában. Sokan egyértelműen Ghalinak róják fel, hogy az ENSZ nem tudta sem diplomáciai, sem katonai módon megakadályozni a balkáni folyamatok eszkalálódását, mely végül csak jóval később, a NATO közbelépésével valósul meg.

1996-ban újraválasztását az Egyesült Államok, mint állandó ENSZ Biztonsági Tanács tag, rendíthetetlenül megvétózta, így Ghali volt a világszervezet első, és eleddig egyetlen főtitkára, aki nem tudta második ciklusként négy évvel meghosszabbítani mandátumát.
 
1997-től 2002-ig a franciául beszélő nemzetek szövetségének (Francophone) főtitkári tisztségét töltötte be. Jelenleg a Hágában székelő Nemzetközi Jogi Akadémia munkatársa, egyúttal az Egyiptomi Emberjogi Nemzeti Tanács igazgatója.


Források, bővebb információk:

http://en.wikipedia.org/wiki/Boutros_boutros
Kép: forrás


Kapcsolódó ország:


Angola


Egyiptom


Ruanda