IDResearch Kft. / Publikon Kiadó


Az IDResearch Kutatási és Képzési Korlátolt Felelősségű Társaság 2006. június 13-án alakult Pécsett azzal a céllal, hogy elsősorban a humán kutatás, fejlesztés és képzés területén hazai és nemzetközi együttműködések generátoraként a dél-dunántúli régióban, valamint a leendő 2010-es európai kulturális főváros Pécs nemzetközi környezetében projektfejlesztői és -megvalósítói feladatokat lásson el, fiatal társadalomtudósok, doktoranduszok, kutatók aktív bevonásával.

A cég nevében szereplő ID egyrészt jelzi a ma egyre globalizálódó világában a különböző diszciplinák közötti (InterDisciplinary) kutatás és együttműködési lehetőségek fontosságát, másrészt utal a kreatív ötletek kifejlesztésének képességére (Idea+Development), harmadrészt a cég innovatív erejét (Innovative) és elhivatott hozzáállását (Dedicated) takarja.

Az IDResearch Kft. olyan fiatal társadalomtudós generációk megerősödésében érdekelt, amelyek képesek újfajta együttműködési kultúrát meghonosítva értelmezni és feltárni a globális folyamatok helyi szinteken jelentkező hatásait, egyúttal a helyi/régiós/nemzeti szinteken megjelenő társadalmi igények helyes és pontos kifejezésre juttatásában nyújthatnak segítséget. Mindezek érdekében a kft. tudatosan tervezi azoknak az akkreditált képzéseknek és más, nemformális oktatási formáknak a fejlesztését, amelyek a formális felsőfokú oktatási rendszerben tanuló, leendő társadalomtudósok számára kiegészítő, pragmatikus készségeket és képességeket, továbbá gyakorlatot ajánl jövőbeni munkájukhoz.

A kft. 2007-től hazai és nemzetközi tudományos programokat (pl. szimpóziumokat, szemináriumokat, konferenciákat) szervez, tudományos szaklapot indít (Afrika Tanulmányok címmel), tudományos tanulmányokat összefoglaló köteteket ad ki (2006-ban "Continents - Globalisation - Security" címmel), valamint hangsúlyosan vesz részt hazai és nemzetközi pályázatokon, mind gesztorként, mind partnerként.

A Publikon Kiadót 2006-ban azzal a céllal hoztuk létre, hogy a 21. század új kihívásaival (terrorizmus – biztonságpolitika, ökológiai problémák, fejlődő világ gondjai, migráció és kisebbségek, globalizáció) foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő irodalmakat a nagyközönség számára is elérhetővé tegyük. Kiemelt figyelmet fordítunk az Afrikával kapcsolatos kutatásokat közlő kiadványok megjelentetésére. Törekszünk a kontinens mindennapjainak, kulturális sokszínűségének, földrajzi-ökológiai adottságainak, politikai életének és történelme árnyoldalainak sztereotípia-mentes bemutatására. Működésünkkel szeretnénk hozzájárulni a hazai afrikanisták együttműködésének mélyítéséhez és a társadalom Afrika-képének átalakításához. 2006-ban közreműködtünk a magyar piacon hiánypótlónak számító, afrikai témájú tanulmányokat publikáló Harambee című kötet megjelenésében, 2007 tavaszától pedig kiadónk gondozásában jelenik meg az ismeretterjesztő Afrika Tanulmányok folyóirat.www.publikon.hu