partnereink
Mundus Kiadó

A Kiadó elsősorban szakkönyvkiadónak tekinti magát. Tevékenységét – a kiadványok listájából jól láthatóan – irodalmi-művészeti-művelődéstörténeti -történelmi és más sorozatok keretében valósítja meg. Fokozottan ügyel arra, hogy kiadványai mind témájukban, mind feldolgozásmódjukban, szövegeik stilisztikai állapotában, mind külső megjelenésükben egyfajta akadémiai igényességnek feleljenek meg. Nem jelenti persze ez azt, hogy ne vállalná sikeres munkák megjelentetését is.

1. Általános ismeretek

Megalakulás időpontja: 1990
Első kiadvány megjelenése: 1994 (1993)
Gazdasági szervezeti forma: KFT.
Tulajdonosok: négy egyetem (ELTE, Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Pécsi Tudomány-egyetem), valamint magánszemélyek

2. A Kiadó általános törekvései

A Kiadó szellemiségét az európai humanista gondolkodásmód érvényesítése, másrészről az értékes és előremutató hagyományok ápolásának az igénye határozza meg. Közéleti értelemben ez az Antall József Baráti Társaság Évkönyvei sorozat köteteiben testesül meg. De tetten érhető az irodalmi-irodalomtörténeti sorozatban (Mundus – Új irodalom), a Protestáns Művelődés Magyarországon sorozat köteteiben, vagy akár a Magyar Építőművészet életmű-albumjai (Makovecz, Finta, Kós Károly) esetében is. Mindemellett tevékenységünk lényegi célja, hogy olyan műveket adjunk az olvasóközönség kezébe, amelyek az alapvető könyvkiadási normák megtartása mellett (tehát rossz fogalmazásokkal, sajtóhibák, durva elírások tömegével ne rontsuk tovább a hazai nyelvi érzéket) a pozitív, az országot előrevivő, felemelő értékek megteremtését szolgálják.

A kötetek tematikai irányultsága az eddigiek során: magyar és világirodalom; irodalomtörténet; művelődéstörténet; protestáns kultúra, művelődéstörténet és teológia; magyar építészet; ókortudományok és ókori klasszikusok; történettudományok; természettudományok. A megvalósult könyvek tematikája nem szigorú előre eltervezés eredménye, hanem kényszerűségből fakad. Hiszen a Kiadó tucatnyi más területről (így a természettudományok vagy az orvostudományok szakterületeiről) is rendelkezik számos kiadásra érdemes kézirattal. Az igen szoros financiális háttér azonban nem teszi lehetővé a szélesebb körű kibontakozást.

A fő cél olyan alapjában véve „akadémiai” jellegű és igényű kiadási profil kialakítása, amelyben a széles tematikai síkon megvalósított szakkönyvkiadás dominál. De amely nem nélkülözi – különösen a közéleti témák, illetve általában a humanóriák területén – azt a mindenkori elkötelezettséget, amely a mai magyar társadalom mindenoldalú fejlődésének, az emberek általános művelődésének a szélesítésére törekszik. És eközben ez az általános törekvésünk – közvetve vagy közvetlenül – az európai léptékű magatartásmód olyan fontos pilléreinek az erősítése is, mint a felelős közgondolkodás, a másik iránti figyelem és segítségnyújtás, a helyes viselkedés, a jóízlés, az együttélés normáinak a megszilárdítása, a hosszabb távú pozitív elképzelések kialakításának a képessége stb.

Elmondhatjuk, a kiadványainkról az elmúlt években megjelent kritikák nagy többségükben azt jelzik, hogy törekvéseink visszhangra találtak.