partnereink
Pécsi Tudományegyetem - Politikai Tanulmányok Tanszéke

A PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke a rendszerváltáskor jött létre, hogy a hallgatók politikai ismereteit növelje. 1994-tól 40 kredites politológiai specializációval készítette elő az egyetemi politológus alapszak indítását, amelyet 1999-ban engedélyezett az Oktatási Minisztérium.

A PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszéke a rendszerváltáskor jött létre, hogy a hallgatók politikai ismereteit növelje. 1994-tól 40 kredites politológiai specializációval készítette elő az egyetemi politológus alapszak indítását, amelyet 1999 ban engedélyezett az Oktatási Minisztérium. A graduális szak mellett 2000-ben posztgraduális másoddiplomás képzést is kezdeményezett a tanszék, majd részt vett a kar interdiszciplináris doktori iskola létrehozásában, amely keretében "Helyi-, területi önkormányzatok - helyi társadalom" részprogramot indított. A specializáción folytatott tanulmányokat is figyelembe véve az ötéves politológiai szakon az első diplomákat 2002-ben szerezték hallgatóink.

Jelenleg graduális képzésben állami finanszírozásban és költségtérítéses oktatási formában 180 hallgató tanul, emellett 50 fő a posztgraduális hallgatóink száma, míg a PhD-s képzésben 35-en vesznek részt. A tanszék - több OTKA pályázat elnyerésével is - elismert kutatóhelye az önkormányzatok, helyi társadalom kérdéseinek, illetve a nemzetközi viszonyoknak, különösen az európai integráció problematikájának, amelyet jelez az, hogy a tanszék két oktatója sikeresen pályázott az Európai Bizottsághoz e témakörben. A tanszék évente tanulmánykötetet ad ki, amelyben a kollegák és PhD és graduális hallgatók legjobb tanulmányai jelennek meg.

A tanszék külön könyvtárral rendelkezik, melyben megtatálhatók az összes politológusok számára fontos szakirodalmak, folyóiratok, esszék.

http://www.politologia.btk.pte.hu/