partnereink
MTA-PTE Magyarország és Európa Kutatócsoport

Az MTA-PTE Magyarország és Európa Kutatócsoport 1996-ban jött létre Ormos Mária akadémikus vezetésével kis létszámú, fiatal kutatókat összefogó kutatócsoportként. A kutatócsoport tagjai levéltári kutatásokat folytatnak. A fiatal kutatók kutatási eredményeiket felhasználják készülő disszertációjuk írásánál, publikálják, illetve hasznosítják a Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti és Modernkori Történeti Tanszékei keretében folytatott oktatási tevékenységükben.

A kutatócsoport tagjai részt vesznek az említett tanszékek, valamint a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 18-20. században” Történelem Doktori Program oktatás-, kutatás- és tudományszervező munkájában, PhD-védések, habilitációk, illetve egyéb rendezvények szervezését és lebonyolítását végzik, titkári funkciókat látnak el doktori védéseken és habilitációkon. Részt vállalnak továbbá a tanszékek és a doktori program keretében folyó egyéb kutatási projektekben is. A kutatócsoport egyik legfőbb célkitűzése volt és maradt a kutatói-oktatói utánpótlás kinevelésében való hatékony szerepvállalás. Ennek szellemében a feladati közé tartozik, hogy a fiatal kutatókat segítse a doktori disszertációk megírásánál, biztosítsa az ehhez szükséges anyagi, technikai és dologi feltételeket.
A kutatócsoport első támogatási időszaka a sikeres pályázat után 1998 végéig tartott, amelyet újabb négy éves pályázati ciklus követett 1999 és 2002 között. 2000-ben újabb fiatal kutatói álláshelyre pályázott, amelyet 2000. szeptemberétől egy fővel tölthetett be három évre, s mely – egy éves megszakítás után – 2004. augusztus 31-én jár le. 2002-ben a kutatócsoport ismételten sikeresen pályázott fiatal kutatói álláshelyre, amely lehetővé teszi egy fő fiatal kutató tudományos-oktatói munkaviszonyát a 2003. június 1. és 2006. december 31-ig terjedő időszakban. 2005-ben pályázat útján a csoport egy újabb 3 éves fiatal kutatói hellyel bővült. A kutatócsoport alapító vezetője, Ormos Mária 2000-ben a Pécsi Tudományegyetem professor emeritája lett, így 2001. január 1-től a vezetését Fischer Ferenc, a PTE BTK Modernkori Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára vette át.

A kutatócsoport tagjai számos hazai és nemzetközi ösztöndíj pályázatán szerepeltek sikerrel.

A kutatócsoport vezetője:
Dr. Fischer Ferenc (az MTA doktora), tanszékvezető egyetemi tanár

A kutatócsoport munkatársai:
Dévényi Anna; tudományos segédmunkatárs
Holczhammer Cecília; tudományos segédmunkatárs és titkár
Dr. Ormos Mária (akadémikus); professor emerita
Vitári Zsolt; tudományos segédmunkatárs
Pilkhoffer Mónika (Ph.D); tudományos munkatárs

Korábbi és jelenlegi kutatási témák:
• A 19-20. századi közép-európai építészet és társadalom egymásra gyakorolt hatása
• Az európai hatalmi rivalizálás dél-amerikai dimenziói a két világháború között
• Magyarország és a nemzetközi pénzügyi, kereskedelmi szituáció az 1920-as években
• Német-magyar ifjúsági kapcsolatok 1933-1945
• Kállai Miklós politikai pályája
• Nácizmus, fasizmus, Magyarország a két világháború között
• Darányi Kálmán kormányzata