partnereink
Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja

A Pécsi Tudományegyetem Ibero-Amerika Központja 2001. november 19-én jött létre több előzmény eredményeképpen. (A központ akkor a Latin-Amerika Központ elnevezést kapta, amelyet 2004-ben, Magyarország uniós csatlakozásának évében, a kibővülő spanyol-portugál kapcsolatok nyomán változtattak Ibero-Amerika Központra.) Egyrészt a bipoláris világ szétesésével a 90-es évek elején megkezdődött a Nyugat felé nyitás, amely lehetővé tette, hogy a Pécsi Tudományegyetemen spanyol szak induljon. Ennek tanrendjében helyet kapott Latin-Amerika történetének és kultúrájának oktatása is, amely fokozatosan beépült a történész és a geográfus képzésbe is.

A Pécsi Tudományegyetem Külügyi Igazgatósága ebben az időben már évek óta szervezett nemzetközi napokat, amelyek során a hallgatók és Pécs városának polgárai egyaránt megismerkedhettek az adott nemzet kultúrájával. Ennek keretei között került sor az I. Latin-Amerikai Hét megszervezésére is 2000. április 25-28. között, majd a II. Latin-Amerika Hétre 2001. április 9-13. között.
Az ibér világ felé való nyitás nem csak egyetemi, hanem polgári szinten is tapasztalható volt. Szintén a 90-es évek elején alakult meg a Spanyol-Magyar Baráti Társaság, amely egyike volt az egyéb pécsi civil szerveződéseknek.
A Latin-Amerika Központ 2001-es létrehozásával a városi és egyetemi programok egy átfogó hátteret kaptak az együttműködésre és az eddiginél szélesebb körű összefogásra. Ennek eredményeképpen 2002. tavaszán a Latin-Amerika Központ megtartotta első tudományos konferenciáját I Encuentro de Latinoamericanistas de Pécs címmel, amelyen pécsi, Latin-Amerikára specializálódott szakemberek tartottak előadásokat a témában. A következő évben tovább bővült a résztvevők köre, a tudományos konferenciára más egész Közép-Európából érkeztek előadók.
2004-ben Magyarország Európai Unióba való belépése adott apropót egy ekkor már nemzetközi találkozó megszervezésére Viejos y nuevos encUEntros: Hungría – Europa – Iberoamerica (Régi és új találkozások: Magyarország – Európa – Ibero-Amerika). Ettől az évtől vette fel a központ az Ibero-Amerika Központ nevet, jelezve ezzel, hogy érdeklődése és kutatásai kibővülnek az egész spanyolul és portugálul beszélő világra, magába foglalva így Brazíliát és az Ibériai-félszigetet is.
Az Ibero-Amerika Központ minden évben az Iberoamericana Quinqeecclesiensis című kötetben jelenteti meg a konferenciákon elhangzott előadásokat. Eddig négy kötet jelent meg , amelyek közül az első magyar nyelven, a második spanyolul, a harmadik magyarul, a negyedik pedig spanyol és portugál nyelven tartalmazza a tanulmányokat. Az ötödik kötet megjelenését 2007. májusára tervezi a Központ.
Az immár hagyományossá vált, hogy az Ibero-Amerikai Hét kulturális programjai évente változó mottó szerint alakulnak, volt már főtéma a tánc, a nyelvi változatosság, az egyes országok bemutatkozása. A programok a lehető legszélesebb közönséghez kívánnak eljutni kiállításokkal, klasszikus-és könnyűzenei koncertekkel, érdekes előadásokkal, élménybeszámolókkal, színházi előadásokkal és latin fiestával. (www.iberoamerica.interhouse.hu)
A tudományos kollokviumon túlmenően az egyhetes programsorozat elsődleges célkitűzése, a spanyolul-portugálul beszélő világ kultúrájának, történelmének, aktuális eseményeinek bemutatása változatos programok segítségével. Az Ibero-Amerika Hét középiskolai diákok, egyetemi hallgatók, a város polgárai, valamint a gazdasági élet szereplői részére szervezett programjai iránt az eddigi évek tapasztalatai alapján az egyetem polgárain túl, a város és a régió részéről évről évre fokozódó érdeklődés tapasztalható. Többek között az Ibero-Amerika Központ eddigi munkájának elismeréseként is értékelhető, hogy a Cervantes Intézet átadása és a Compostela Csoport Pécsett megrendezett 10. éves közgyűlése kapcsán Magyarországon járt spanyol trónörökös hercegi pár 2004. szeptemberében Pécsre is ellátogatott.
Az Ibero-Amerika Hét fővédnöke eddig minden évben az aktuális külügyminiszter volt. A tiszteletbeli elnök címét a Latin-amerikai Országok Csoportjának (GRULA) elnöke, Spanyolország és Portugália nagykövetei valamint a Pécsi Egyetem rektora töltik be. Tiszteletbeli meghívott a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke és Pécs Megye Jogú Városának polgármestere is.
A programok szervezésében együttműködő partnerek a Pécsi Tudományegyetem Spanyol Szemináriuma, a pécsi Kodály Gimnázium Spanyol-Magyar Két tanítási Nyelvű Tagozata, a Budapesten akkreditált latin-amerikai, illetve a spanyol és a portugál nagykövetségek, az Oktatási Minisztérium, valamint pécsi és országos civil szervezetek; többek között a Pécsi Magyar-Spanyol Baráti Társaság. Az Ibero-Amerika Hét kulturális programjainak szervezésében a pécsi „Európa Centrum” Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. társszervezőként vesz részt.